Menu

Todds & Kids Toys สมุดเสียงสองภาษา ไทย

0 Comment

Todds & Kids Toys สมุดเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ+ปากกาเมจิเเละหัวลบ 

ใน 1 เล่มมี 20 หน้า (มีเเบบฝึกหัดถึง 10 หน้า)

ประกอบด้วย
1) เเบบฝึกหัดให้น้องๆได้สนุกกับการฝึกฝนเเละทบทวนภาษาไทย เช่น ฝึกอ่านออกเสียง ก-ฮ จับคู่ภาพต่างๆกับอักษรไทย 
2) เเบบฝึกหัดให้น้องๆได้สนุกกับการฝึกฝนเเละทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น ทายคำศัพท์จากภาพ ทบทวน A-Z
3) เรียนรู้ตัวเลข 1-10 เเละเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ มาพร้อมตารางสูตรคูณ หาร 
4)เกมฝึกทักษะเเละเสริมเชาว์ ให้น้องๆได้สนุกกับการหาคำตอบในรูปเเบบต่างๆ เช่นทายชื่อสัตว์ปริศนา จับคู่ภาพกับเงา ลากเส้นหาทางออก 
5) Animals กดมีเสียง 
6)classic song 15 เพลง
7)เพลงยอดฮิตตลอดกาล 8 เพลง
8) เล่านิทาน 8 เรื่อง 

เสียงดังชัดเจน กระดาษเคลือบมันเงา ใช้ถ่าน AA จำนวน 2 ก้อนจ้า